Quatuor polonais de violoncelles / Polish Cello Quartet

Le Quatuor polonais de violoncelles se crée en 2011 par quatre violoncellistes de la même jeune génération, réunis par la passion pour le violoncelle. Les chemins de leurs éducations musicales se sont croisés en Pologne et à l’étranger. Les quatre musiciens se sont tous distingués dans de prestigieux concours internationaux. L’idée de faire davantage connaître le potentiel sonore du registre du violoncelle est à la source de la création de ce quatuor. Leur répertoire est composé en grande majorité de pièces originales et s’agrandit continuellement grâce à des œuvres de compositeurs de la nouvelle génération, curieux d’explorer ce monde sonore de quatre instruments identiques utilisant simultanément les différentes parties du registre du violoncelle. C’est ainsi que se présente la possibilité pour les quatre violoncellistes de varier l’effet sonore selon qui mène quelle voix dans telle ou telle acoustique, après que chacun a pu travailler « démocratiquement » chaque voix.


Polnisches Cello-Quartett wurde 2011 von vier Cellisten der gleichen Generation, vereint durch die gemeinsame Leidenschaft für das Cello, gegründet. Die Cellisten bekamen ihree musikalische Ausbildung in Polen und im Ausland. Alle vier Musiker haben sich an renommierten internationalen Wettbewerben durchgesetzt. Die Idee, das Klangpotenzial eines Celloregisters bekannter zu machen, ist die Grundlage für die Entstehung dieses Quartetts. Ihr Repertoire besteht größtenteils aus Originalstücken und wird durch Werke von Komponisten der neuen Generation ständig erweitert,  neugierig darauf, die  Klangwelt von vier identischen Instrumenten mit gleichzeitig verschiedenen Teilen des Registers zu erkunden. So können die vier Cellisten ihre Klangeffekt variieren, je nachdem, wer welche Stimme und Akustik führt, nach dem jeder seine  Stimme "demokratisch" erarbeiten konnte.


Polski Kwartet Wiolonczelowy - Polish Cello Quartet powstał w 2011 roku z inicjatywy Tomasza Darocha, Wojciecha Fudali, Krzysztofa Karpety oraz Adama Krzeszowca – czterech wiolonczelistów młodego pokolenia. Artyści postanowili założyć ten wyjątkowy zespół kameralny, by pokazać szerszej publiczności oryginalne brzmienie kwartetu wiolonczelowego.
Muzycy PCQ mieli zaszczyt uczyć się u czołowych wiolonczelistów-pedagogów w Polsce (Paweł Głombik, Stanisław Firlej) i na świecie (Frans Helmerson, Gary Hoffman, Michael Flaksman, Jelena Očić, Julius Berger, Jeroen Reuling). Doświadczenie artystyczne zdobywali w renomowanych ośrodkach kulturalnych Europy, m.in. w Kolonii, Mannheim i Brukseli. Każdy z nich w swoim dorobku ma liczne nagrody konkursów wiolonczelowych i kameralnych.
Zespół regularnie występuje podczas międzynarodowych festiwali muzycznych, takich jak Wratislavia Cantans, Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog, Q’arto Mondi, Jazztopad. Współpracował z wieloma wybitnymi muzykami klasycznymi oraz jazzowymi, w tym z Garym Hoffmanem, Jadwigą Rappé, Dominikiem Połońskim, Tonym Malabym i Natem Wooleyem.
W repertuarze PCQ znajdują się przede wszystkim utwory oryginalnie skomponowane na kwartet wiolonczelowy. Jest on stale powiększany także o kompozycje pisane współcześnie przez kompozytorów polskich i zagranicznych, m.in. Artura Zagajewskiego, Piotra Mossa czy Annelies Van Parys. Większość z tych utworów jest po raz pierwszy prezentowanych na polskich estradach.
Artyści preferują demokratyczny model współpracy na scenie. W ramach składu regularnie wymieniają się poszczególnymi partiami – pozwala na to specyfika kwartetu wiolonczelowego. Dzięki temu brzmienie zespołu i interpretacje utworów są różnorodne. W 2014 roku Polish Cello Quartet został jednym z zespołów Narodowego Forum Muzyki.
Członkowie kwartetu są pomysłodawcami i organizatorami Międzynarodowej Akademii Wiolonczelowej w Nysie. MAW skupia wokół siebie wybitnych profesorów z zagranicy i liczne grono młodych kursantów-wiolonczelistów, aktywnie promując przy tym twórczość kameralną napisaną na zespoły wiolonczelowe.
W 2017 roku ukazał się debiutancki album zespołu „Discoveries”. Jesienią 2017 PCQ dokonał nagrania Kwartetu na 4 wiolonczele Grażyny Bacewicz dla wytwórni Chandos. Płyta z utworami kameralnymi tej kompozytorki została wydana w kwietniu 2018 roku.